اخبار و مقالات

سفر دندان یار به استان البرز

سفر دندان یار به استان البرز

کلینیک سیار دندان یار بایودنت در هفتمین دوره ماموریت خود، استان البرز را پایگاه خود قرار داد که در آبان ماه 96 در این استان به ارائه خدمات پرداخت. در این طرح تعداد 114 نفر تحت معاینه رایگان قرار گرفتند و بسته های سلامت نیز به آنها اهدا گردید.

درباره بایودنتیست

شرکت صنایع غذایی ماسترفوده، با توجه به تولید آدامس بایودنت که یک محصول سلامت محور می باشد طرح مسؤولیت اجتماعی خود را بر پایه سلامت و بهداشت دهان و دندان، با نام دندان یار و با شعار حامی سلامت دهان و دندان ایرانیان تعریف کرده است.