اخبار و مقالات

ششمین سفر تیم دندان یار بایودنت

ششمین سفر تیم دندان یار بایودنت

این بار نیز مسئولین کلینیک سیار دندان یار طی سفر خود به ساوه، در مهرماه 96 تعداد 136 نفر را به طور رایگان تحت معاینه و درمان قرار دادند و همچنین با اهدای رایگان بسته های سلامت حاوی آدامس و لوازم بهداشتی دهان و دندان، خنده را به لب های این عزیزان نشاندند.

درباره بایودنتیست

شرکت صنایع غذایی ماسترفوده، با توجه به تولید آدامس بایودنت که یک محصول سلامت محور می باشد طرح مسؤولیت اجتماعی خود را بر پایه سلامت و بهداشت دهان و دندان، با نام دندان یار و با شعار حامی سلامت دهان و دندان ایرانیان تعریف کرده است.