اخبار و مقالات

گزارشی از دومین پایگاه فعالیت کلینیک سیار بایودنت

گزارشی از دومین پایگاه فعالیت کلینیک سیار بایودنت

این بار مسؤولین طرح مسؤولیت اجتماعی بایودنت غافلگیر شدند!

فرودین 96 کلینیک سیار بایودنت در دبیرستان دخترانه سپاهان، مستقر شده بود. دختران این دبیرستان، از دیدن کلینیکی که به آنجا آمده بود و بدون دریافت هزینه، دندان های آنان را معاینه و درمان میکرد، بسیار تعجب کرده بودند.

ضمن برگزاری یک کلاس آموزشی، اهداف این طرح برای این دانش آموزان مشخص و در طی 14 روز استقرار در این مدرسه، تعداد 390 دانش آموز دختر تحت معاینه و آموزش قرار گرفتند. توجه به مبحث آموزش، رعایت بهداشت دهان و دندان و ارائه جزوه های آموزشی به خانواده ها در فرهنگ سازی این امر نقش بسزایی داشت. 

برگزاری جشن اختتامیه و دریافت انرژی هایی توصیف نشدنی از سوی کارکنان دبیرستان دخترانه سپاهان که واقع در نسیم شهر از توابع شهرستان رباط کریم می باشد، برای مسؤولین طرح دندانیار بایودنت ستودنی بود لذا هرگز خاطره ای که برای بایودنت ساخته اند را فراموش نخواهیم کرد.

 

درباره بایودنتیست

شرکت صنایع غذایی ماسترفوده، با توجه به تولید آدامس بایودنت که یک محصول سلامت محور می باشد طرح مسؤولیت اجتماعی خود را بر پایه سلامت و بهداشت دهان و دندان، با نام دندان یار و با شعار حامی سلامت دهان و دندان ایرانیان تعریف کرده است.